Leczenie niepłodności {miasto}

Niepłodność jest {określana|zwana|ujmowana|formułowana|nazywana} {przez|poprzez} Światową Organizację Zdrowia jako {niemożność|niemoc|bezsilność|nierealność} zajścia w ciążę przez okres {co najmniej|przynajmniej|nie mniej jak} 12 miesięcy {pomimo|mimo} {regularnego|cyklicznego|jednostajnego|symetrycznego} {współżycia|pożycia|obcowania} seksualnego około 3-4 razy w tygodniu i bez {stosowania|używania|wykorzystywania|korzystania} {jakichkolwiek|którychkolwiek|dowolnych} {środków|preparatów|ośrodków|materiałów|medykamentów} antykoncepcyjnych. {Obecnie|Aktualnie|Współcześnie} WHO {uznaje|uwzględnia|traktuje|przyznaje|uważa} niepłodność za {chorobę|patologię|przypadłość|dysfunkcję} cywilizacyjną XXI wieku, z którą {zmaga się|boryka się} {blisko|nieomalże|około} {20%|21%|20,5%} {par|osób|związków} w {Polsce|w naszym kraju}, {czyli|mianowicie|zatem} {około|szacunkowo|blisko} 1,5 miliona {osób|obywateli|ludzi}.

PCOS {miasto}

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest {zaburzeniem|schorzeniem|odchyleniem|zachwianiem|zakłóceniem} dotyczącym kobiet w wieku {rozrodczym|rodnym}. Nazwa {zespołu|chorobowa|choroby} {pochodzi|wynika|wywodzi się} od {charakterystycznego|zauważalnego|osobliwego|swoistego|specyficznego} obrazu jajników w USG, w których {występuje|istnieje|jest} {wiele|sporo|mnóstwo|multum} {pęcherzyków|pęcherzy}. {Mechanizm|Proces} {powstawania|tworzenia|występowania} zespołu jest {złożony|skomplikowany|wielopłaszczyznowy}, na jego rozwinięcie się mają wpływ {czynniki|składniki|elementy} {genetyczne|wrodzone}, endokrynologiczne, metaboliczne {oraz|dodatkowo|także} środowiskowe.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu